“ઓડીટ”

Image

મને ખીલવા દે, મહોરવા દે,
પાંગરવા દે, અરે જરા ઉગવા તો દે,,,
નહીતર,, અપેક્ષાના ભાર તળે દટાઈ જઈશ..!

પછી ના કેહતી કે… આતો સુરજ નહિ
ખરતો તારો નીકળ્યો..!
નિરંતર પ્રકાશને સ્થાને આતો બસ….
ક્ષણભંગુર નિસાસો નીકળ્યો..!!!
કેટ કેટલા અરમાનો છે,
સવારે જાગું ત્યારે
લખવાના વિચાર છે,,
ને આવે જયારે પાર્કર હાથમાં,,
બસ બેસી રહેવાય છે..!
શુન્ય્માયાસ્ક બની,
દટાઈ ગયો છું, લદાઈ ગયો છું.
ખુલીને કહી જ ક્યાં શકું છું..!
ખુદ જ જાણે ખુદનો
ઓડીટર બની બેઠો..!!
જીંદગીમાં ક્યારેય નહિ ને
આજે એ રચનાને
“ઓડીટ” કરી બેઠો…. [ 😦 ]

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s