સાંજ કેટલી ઘાતક

સાંજ કેટલી ઘાતક હોય છે નહિ….
કેટલી જલ્દી વહી જાય છે એ…
હજી તો દીદારે યાર પણ થાય ના થાય
અને ગાયબ..!!
અરે! શાંતિ થી બેસ તો ખરી મારી સાથે..

કૈંક વાત કર તારી.. બપોર નો તડકો
કેવો લાગે છે..??
રાત ની ઠંડક ગમે કે નહિ..??
ખુલ્લી ધરતી ની આગોશ માં
છુપાઈ જતો સુરજ..
કે ઉધારની રોશની પર ઇતરાતો ચન્દ્ર
Image
કહે તો ખરી..
આમ શું ઉદાસ બની ચાલી નીકળી…!!!
જો આ તારી રાહ માં તો મારો ચહેરો પણ
ઓજ્પાઈ ગયો..!
કદાચ આપણે બંને સરખી જ વેદના અનુભવીએ છીએ!
તું અપ્લ્જીવી છું..
ને હું અલ્પવીચારી..!!!

~એજ..તન્મય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s