નથી રહ્યો હવે !

એક તુફાન લાવતો જોશ નથી રહ્યો હવે
કોઇ કથા વર્ણવતો કોષ નથી રહ્યો હવે

તે બદલ્યાં ભલે સિફતથી સઘળા મુકામને
ચંચળતા ગમી ગઈ રોષ નથી રહ્યો હવે

આહ! ખબર નથી એ આભાસ હશે હળા હળો
ખેર, એ ઝાંઝવા તણો શોષ નથી રહ્યો હવે

કાતિલ જાગશે હવે નામ ન પૂછ એમનાં
છોડ હવે તું “કોઇનો” દોષ નથી રહ્યો હવે

~એજ તન્મય..!

~એજ તન્મય..!

6 thoughts on “નથી રહ્યો હવે !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s