હદય…ગોડાઉન…!

હદય… બારી નથી..
એ તો છે લાગણીનું ગોડાઉન ! એક એક ખૂણો….
ભરેલો છે અવનવા ગતકડાં થી ક્યાંક પડી છે…. દોસ્તીની દિલેરી 🙂
ક્યાંક થી દેખાય છે
પ્રેમની વ્યથા… 😦
કોણ જાણે કેમ

સૌથી વધુ સહન હદય જ કરે છે ! એમાય કવિ હો ને
સમજાય….. કેટલા વિસે સો થવાનાં.!
દિવસમાં એકાદ વાર
દિલ પર આયોડેક્સ
જરૂરી થઇ ગયો છે હવે……
શું ખબર એને શું ગમતું હશે..!
આયોડેક્સ કે પછી
લાગવનાર નો સ્પર્શ..!~એજ તન્મય..!

2 thoughts on “હદય…ગોડાઉન…!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s