તો શું કરું ?

સ્નેહ શંકા બની જાય તો શું કરું ?
સાથ સપનું થઇ જાય તો શું કરું ?

ખુદથી તો સદા ભાગતો હું રહ્યો,
તું જ સામે મળી જાય તો શું કરું ?

જાતને બાળવાની હિંમત તો નથી,
ઝેર દુનિયા છળી પાય તો શું કરું ?

પ્રાસના બંધને ગૂંચવાયો હવે,
શ્વાસ રૂંધાઇ અહિ જાય તો શું કરું ?
Image
~એજ તન્મય..! (૨૭/૧૧/૨૦૧૨)
જિંદગીની પહેલી સાચી ગઝલ… એટલે તારીખ લખી છે !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s