જશે

એકલા ઉડવું કદિ જો ફાવી જશે
થૈ અલગ જીવતાં પણ હા આવી જશે

છે હજી આગ રણમાં અગાઉ સમી
ભીંજવવું ઝાંઝવાનું ય તાવી જશે

હું ફર્યો સૃષ્ટી આખી જ્યાં બેઘર બની
તારી આંખો ય પોરો કરાવી જશે

જીવતરમાં તો કદિ લાગણી ના મળી
આ ગઝલ ગાલગા માં ય ભાવી જશે
thinking-pic
~એજ તન્મય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s