જેવો…!

જો, અવસર તો છે તારી પ્રીત જેવો
હા, માણી લઈએ એને નીટ જેવો!

અરીસાને ત્યજી દે ! આમ જોવું
છળી મરશે શરમની ભાત જેવો!

નથી કાંઠો કદી ડુબાવતો, પણ
કદી વર્તે વમળની રીત જેવો!

રુઠ્યો છે આજ, માની કાલ જાશે;
સમય મારો છે, મારા મીત જેવો!
Image
~એજ તન્મય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s