બસ તું, મળી જા.

બસ એક વેળા, મનથી મળી જા..
મારી કથા અંતરથી, કળી જા..

કાં પાંગરે છે, એ પ્રીત અમથી
બે આંખને ધીરે થી છળી જા

તારી હકીકતની, ભાળ કાં છે ?
શમણા મહી આવીને, ભળી જા..

કોરાં નયનના માર્ગે, નહોતો
તું એ વળાંકે આવી, વળી જા..

વીતે છે જીવન આખું, એ રાહે
તૂટે ન શ્વાસો બસ તું, મળી જા.
Image

~સ્મિતા પાર્કર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s