લખ્યું છે…………..

લોકો કહે છે ઝાઝું લખ્યું છે;
થોડું ઘણું પણ, ખાસું લખ્યું છે.

સૂરજ ઉભો લમણે હાથ દઈને;
જા ઉગ! તને સરનામું લખ્યું છે.

કાંઠા ભલે ડૂબી ગ્યા હશે પણ;
ઉભવા ગઝલનું થાણું લખ્યું છે.

પાયલના રણઝણ અથડાય કાને;
એ મૌન, જેવું ગાણું લખ્યું છે.

ખોવાઇ ચૂક્યો આખો હું જેમાં;
તારી એ લટનું જાળું લખ્યું છે.

આ વાળ પણ ધોળાછમ થયા જો;
સમજણ વિના મેં સઘળું લખ્યું છે.
Image
~સ્મિતા પાર્કર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s