ગર્લફ્રેન્ડ તું પ્લીઝ………!

ગર્લફ્રેન્ડ તું પ્લીઝ, મારી બની જા;
બે ચાર વાતો ય લવની, કહી જા.

કાયમ શું ટીયર બની, બસ વહેવું?
લાઈફ બની, આંખમાં તું વસી જા.

દીધો છે તે હાથ તારો, મને તો;
જો ટ્રસ્ટ ના હોય, ફિંગર ગણી જા.

ચૂમી તને, મેથ્સના દાખલા માં;
નોટો ની પણ તું, ખરાઈ કરી જા.

સૌ તો કહે, સાવ એળે ગયો છું;
તું પ્રુવ કરવા મને બસ, મળી જા.
Image
~એજ તન્મય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s