આવી ગયા..

અંત વેળા એ, બધા આવી ગયા;
પારકા થ્યા એ, સગા આવી ગયા..મોત કમજોરી રહી છે, કાયમી;
જીવવું’ તું, ને ખુદા આવી ગયા..

શું હતી મારી કિંમત? ક્યાં છે ખબર;
“હા”… “ના” માં પૈસા, ખરા આવી ગયા !

દર્દ મારું, કોઈ જાણી ના શક્યું :,
હાલ જોવા તો, ઘણા આવી ગયા..

સાથ માં તારા, વ્યથા વેઠી સદા;
તું શું જાણે આમ, ક્યાં આવી ગયા..

જીવ સળવળતો હતો, મારી ભિતર;
દાહ ઠારે કોણ? સુરા આવી ગયા..

અશ્રુ,એકલતા, વ્યથા, પીધી અમે;
ઓડકારો પણ તુરા આવી ગયા..
Image
~સ્મિતા પાર્કર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s