નીચાણે નીચાણે….

Image

જડે છે કશું ક્યાં? મથાળે મથાળે;
ઉતરવું પડે છે, નીચાણે નીચાણે,

મળ્યો છે કદી કાયમી ક્યાં વિસામો?
ભમું છું સદાથી, પ્રવાસે પ્રવાસે,

કીધા ભૂલવાના પ્રયત્નો તેં અઢળક,
વસ્યો છું હું તારા, વિચારે વિચારે,

મળે છે ખુદા ક્યાં સરળતાથી જગમાં;
છે બેઠા દલાલો, મઝારે મઝારે,

ઉભા છે અડીખમ મિલનના પહાડો;
ને આંસુની નદીઓ, તિરાડે તિરાડે,

વિચારું ‘લગાગા’, મરીઝની અસર છે;
થશે શેરિયત પણ પ્રયાસે પ્રયાસે.

~એજ તન્મય..!