અજાણે……

લાલ તું અમથી અટાણે થાય છે;
શાંત થા! થોડું વધારે થાય છે!

વાત છો ને અક્ષરોમાં થઇ રહી;
એ ન સમજો, કે પરાણે થાય છે!

ખાલી ફોગટની બબાલો શું ભલા?
કાં તને ગુસ્સો કટાણે થાય છે!

ભૂલ પૂછી તો કહે ‘દિલમાં જુવો’;
ભૂલ છે હા પણ, અજાણે થાય છે!

આમ શું રિસામણા નાહક જરા?
આપણી ચર્ચા વચાળે થાય છે!

~એજ તન્મય..!

(June 19, 2013 )

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s