ચાલશે….

કોક અવસરમાં, મળો તો ચાલશે;
મારી સમજણમાં, રમો તો ચાલશે..

કેટલા બાકી રહ્યાં દિવસો હવે..
પળને પણ વરસો ગણો તો ચાલશે ..

કાં લખો ગઝલોમાં વાતોને તમે?
જિંદગી સરખી લખો તો ચાલશે..

હું સતત જીવી ગયો ‘ઊપર મુજબ’;
કૈં નવું અપનાવશો તો ચાલશે..

હું લખું “તારા વિષે”, “મારી ઉપર”;
વાત એ એક જ, ગણો તો ચાલશે.

~એજ તન્મય..!

(May 22, 2013)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s