જરા…..

નિષ્ફળ પ્રણયના અમને, દિલાસા મળે જરા;
આવી “એ” બેરૂખી ના, ખુલાસા કરે જરા.
સરહદ વટાવી ખુદ, માં શોધું મને જરા;
હો લાલસા ખુદાની, ને પામું તને જરા.ખળખળ વહે છે નીર આ, કોના વિચાર માં?
પાણીની એ તરસની સફર તો ફળે જરા.

એવું છે કોણ જેમ ને, ઈશ્વર દયા ફળી;
ઈચ્છા કબુલ થાય, “એ” પાછા ફરે જરા.

રાતે ઉજાગરા કરી, ગઝલો લખી અમે;
ગમતીએ દાદ કોક તો, આપી જશે જરા.

~એજ તન્મય..!

(May 28, 2013)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s