તો કહું….

ટેરવા તુજના, જો અડકે તો કહું
સાવ કોરા શ્વાસ લપસે, તો કહું

લો કરું કોશિષ ને ફાવે તો કહું;
ઝાળ સાગરમાં જો પ્રસરે તો કહું.

દેહમાંથી પ્રાણ જાણે નીકળ્યા
નેહ ભીના હાથ ફરકે, તો કહું

રાત આખી મૌનમાં કાઢી હવે
તું સવારે સામી મળશે, તો કહું

રોજની કેડી ભલા શું માંડશે?
આ તરફ અમથી, તું રઝળે તો કહું

સાંજની દેરીએ દીવડા હું ધરું;
લાગણી સાચી જો જડશે તો કહું.

હું ને તું તો સાવ નોખા ને અલગ
નાદ એકાકાર રણકે, તો કહું

એ કદી ઉગતો કે આથમતો નથી;
આ સમયને માન મળશે તો કહું.

કોણ ‘કે છે જિંદગી નાટક હશે?
ટેક વિના કોક ભજવે, તો કહું.

~એજ તન્મય..!

(June 15, 2013)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s