લપેટમાં….

લેવી છે આજ જિંદગી એવી લપેટમાં;
છુ ને હતો હું જે રીતે, તારી લપેટમાં!

એવું તો શું કહ્યું ‘તું તે, નજરો ઝુકાવીને;
પાણી ભરે જગત હવે, આવી લપેટમાં.

લીધા-દીધાના ખેલમાં, સઘળું મૂકી દીધું;
આ આયખું ગયું એ, જુઆરી લપેટમાં.

રણમાં ફર્યો તો ખૂબ હું, ઝાકળની શોધમાં;
ને ઝાંઝવે લીધો મને, એની લપેટમાં.

સસ્તો થયો છે આદમી, ઉપજે નહી કશું;
ફૂટે કપાળ આવીને, સરકારી લપેટમાં.

ઓ કાફિયા! મને હવે પજવે છે કેમ, હાં?
લે આજ ખુદ રદ્દીફ છે, મારી લપેટમાં!

ઈશ્વર થશે શું કોઈનો ? તન્મય ભૂલી જજો;
શું કામ લે છે સૌ ને, એ ખુદની લપેટમાં!

~તન્મય..!

(June 6, 2013)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s