હે માનવી….!

Imageખુદની ભૂલે કાન, આંખ આડે ધર્યા;
બીજાની ભૂલે એ, સુપડાં સમ કર્યા!

લાગી છે તારી નજર, કલમને હવે;
લખવી ‘તી ગઝલો, નર્યા ઉખાણા સર્યા!

સૌ કોઈ પલ્લે શનિને, સરખા જ છે…
રાહત શેની? પાપ જ્યાં કર્યા તે નર્યા!

થૈ થૈ ને આવો જ થ્યો તું? હે માનવી!
લખ લખ ફેરાં તે શું જખ મરાવા ફર્યા?

કર્મોના ફળથી બચ્યો ન ઈશ પણ કદિ;
માર્યો તો રામે, એણે જ કૃષ્ણ હર્યા!

~એજ તન્મય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s