પછી શું?

ભભૂતિ-જનોઈ ચઢાવ્યા પછી શું?
પ.પૂ. ને ધ.ધૂ. પણ લખાવ્યા પછી શું?

અંતરથી પર્માંતરને પામી શકો ના,
ને પામી શકો જો તો પામ્યા પછી શું?

છે સપનું મિલનનું મધુરું અધૂરું,
સવારે જણાયું કે જાગ્યા પછી શું?

અનુભવનું જાણે કે શબરી અને બોર
હો મીઠાં કે ખાટા એ ચાખ્યા પછી શું?

એ શેખો શરિફોના શાસ્ત્રોની વાણી
સમજમાં સજાવી સમાવ્યા પછી શું?

નથી ભૂખ બાકી હવે શબ્દ તારી
ખુદાને ગઝલ આ ધરાવ્યા પછી શું

~એજ તન્વય..!
૩૧/૦૩/૨૦૧૪

2 thoughts on “પછી શું?

    • પર્માંતર, પરમનું અંતર… ઈશ્વરની દુરતા… હું કહું છું કે અંતર (મન) થી પરમનું અંતર પામી શકો નહિ… અને જો પામી પણ લો તો પામ્યા પછી શું..??!!

      આભાર મિત્ર.. 🙂

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s