આઈ કાન્ટ……………

શું થયું પાછુ ?
કહ્યુંને…
કવિતા નથી ફાવતી યાર.
હું તો છું સાવ સીધો સાદો..
એકાઉન્ટનો માણસ !
કવિતા ફવિતા ક્યાં કદી પલ્લે પડે મને !
અહી તો “દો દુની ચાર” વાળી વાત કર…
તો કૈંક વાત બને !
ઈમોશનલ નહિ પ્રેક્ટીકલ બન..
તો કૈંક વાત બને !
પ્રેમમાં કળા હોવી જોઈએ.
એટલે કલાકાર જ પ્રેમ કરી શકે?
સીધા સદા માણસને પ્રેમનો અધિકાર જ નથી ?
ઉસ્કા પ્યાર પ્યાર હમારા પ્યાર શાલીમાર?
નથી મારી પાસે… વૈચારિક સુઘડતા..
નથી શબ્દોની ભરમાળ…
નથી હોતા મારા વિચારો… અલોકિક..
નથી હોતા મારા પ્રયાસો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડીનરી…
એથી શું થયું ?
આઈ ડોન્ટ… લવ યુ….?
કે પછી આઈ કાન્ટ……………

~એજ તન્વય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s