હા, દીકરી મારી મોટ્ટી થઇ છે ……..

મોમ્મ્મ્મમ્મ્મ…હું ઉઠી ગઈ.
હા, હવે ૬.૩૦ની બુમનો
સુર બદલાઈ ગયો છે !
સાથે સાથે ઘણું ખરું બદલાઈ ગયું છે…

અગાઉ ગરમ પાણી કાઢવું પડતું
હવે માત્ર ગરમ કરવાનું છે.
પહેલા લેસ બાંધવી પડતી
હવે માત્ર શુઝ ગોતવાના છે.
પહેલા દૂધ પીવડાવવું પડતું
હવે માત્ર લંચ પેક કરવાનું છે.
કારણ કે
હા, દીકરી મારી મોટ્ટી થઇ છે ……..

સાથે હું પણ.. અને જવાબદારી પણ!
પહેલા માત્ર શારીરિક ઊઠવાનું હતું..
હવે દિમાગથી સજાગ થવાનું છે!

એને વાળમાં વધુ તેલ ગમતું નથી…
એ તેલની ચીકાશનો પર્યાય શોધવાનો છે.
દર ત્રણ મહીને યુનિફોર્મ ચેન્જ કરવાના ? હાસ્તો
સ્કુલ ફ્રોક ક્યારે ઊંચું પડશે એ જોવાનું છે.
એની વાતોમાં વર્તાવમાં ગેલ ગમ્મત ચાલશે..
ઉદ્ધતાઈ તોછડાઈ ન આવે એ જોવાનું છે.
ફ્રેન્ડસ કેટલા છે કે કેટલી છે …… વાંધો નથી.
કેવા છે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે.

યેસ્સ.. ને આ બધ્ધું પાછુ એની જાણ બહાર કરવાનું છે…
કારણ કે…
હા, દીકરી મારી મોટ્ટી થઇ છે ……..

~એજ તન્વય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s