હું કોણ?

હું..
નિહારિકા..
ઉપાધ્યાય કે દવે..
શું ફેર પડે છે?
એવું કેમ હોય છે કાયમ સ્ત્રી જ બદલે?
ઘર, સ્થળ, સંબંધો, બોલી, પરિધાન, રસોઈ..
અરે એની અટક સુધ્ધા??
શું મારું કોઈ વજૂદ કોઈ સ્ટેટ્સ ખરું?
એઝ અ લેડી…?
મને મન ફાવે તેમ ગમ્મે ત્યાં જોડી દેવાની?
ભીંડા જેવા ભીંડા સાથે ??
લેડીઝ ફિંગર !
કોઈ આકારથી લાગે છે એ મારી આંગળી જેવો?!
કોણ કહે છે જમાનો બદલાયો છે.
કોઈ પણ સજીવ
ત્યારે જ બદલાય જયારે એ ખુદ બદલવા માંગે!
એટલીસ્ટ મારે નથી બદલાવું..
હું જે છું તે… સ્વીકારો નહિ તો ચાલતી પકડો…
બસ હવે તો આજથી હું….
માત્રને માત્ર..
નિહારિકા…

~એજ તન્વય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s