નહિ આવું….

હું મારો વટ આ તોડીને, તને મળવા નહિ આવું;
મરદ છું, લાજ ઓઢીને, તને મળવા નહિ આવું.

ભલેને આ જગત ગણતું રહે પાગલ મને અમથું;
હું સમજણ એ વળોટીને, તને મળવા નહિ આવું.

ફરીથી ઢોંગ તું કરશે, હવે અણસાર છે મોઘમ;
નયન મીચી હું દોડીને, તને મળવા નહિ આવું.

જનમ દેનાર જનનીનો ઘણો, ઉપકાર છે ગાંડી;
એ મા નો રોષ વ્હોરીને, તને મળવા નહિ આવું.

હજી તો જાતને પુરવાર કરવી સ્હેજ છે બાકી;
અધૂરા કામ છોડીને, તને મળવા નહિ આવું.

પ્રણય બાકી નથી તો પણ હવે આમંત્રણો શાના?
કસમ મારી હું તોડીને, તને મળવા નહિ આવું.

હજી તો માંડ બેઠું છે હ્રદય, તારા એ જ્ખ્મોથી;
હ્રદય મસળી મરોડીને, તને મળવા નહિ આવું.

એ પાનું ફેરવી લેજે જ્યાં મારી વારતા આવે;
હું એ ખુમારી છોડીને, તને મળવા નહિ આવું.

~એજ તન્મય..!

(May 15, 2013)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s