સિમ્બોલ

આંગણના ક્યારાએ
ખીલતા પહેલા
પોતાના અસ્તિત્વ વિષે
કેટલાય કલ્પનો
વિચારી લીધા.
કારણ કે
એણે
જીન્સ પેન્ટ પહેરેલી
એક છોકરીને
ઈ-મેલમાં ગુલાબ
સેન્ડ કરતા જોઈ લીધી.

~એજ તન્મય..!

1 thought on “સિમ્બોલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s